Go Dive

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

 

 

DAN Oxygen First Aid for Aquatic EmergenciesDeze cursus, de DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een opleiding bedoeld om op te leiden in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen ( geen duikverwondingen ) en om eerste hulp met zuurstof te verlenen in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.

Aan het eind van dit programma, de Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies (AQUATIC) cursus, zullen deelnemers in staat zijn om:

  • De rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijke lichaam te beschrijven.
  • De belangrijkste oorzaken van waterongelukken te identificeren en te beschrijven.
  • Het mechanisme van verdrinking te beschrijven.
  • De voordelen voor het slachtoffer van zuurstof eerste hulp te beschrijven.
  • De montage en het gebruik van de zuurstofset te demonstreren.
  • Het beademen en reanimeren met één hulpverlener te demonstreren.
  • De indicaties voor eerste hulp met zuurstof te identificeren.
  • De eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer te demonstreren.
  • De eerste hulp aan een ademende zwemmer te demonstreren.
  • De eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen te demonstreren.

De Aquatic opleiding van DAN is twee jaar geldig, en dient binnen deze termijn herhaald te worden.

 

Oxygen First Aid Aquatic aanvragen